Thông tin dự án "Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành Trường Đại học chuyên ngành trọng điểm Quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020"

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

------------------

1. Tên dự án: Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành Trường Đại học chuyên ngành trọng điểm Quốc gia ngang tầm khu vựcvào năm 2020.

2. Mã ngành dự án:

3. Tên nhà tài trợ: Quỹ phát triển Hợp tác và Kinh tế Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc.

4. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

a. Địa chỉ liên lạc: 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

b. Số điện thoại/ Fax: 04.62732273, Fax : 04.62732209

5. Đơn vị đề xuất dự án: Trường Đại học Dược Hà Nội

a. Địa chỉ liên lạc: 13-15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm – Hà Nội

b. Số điện thoại/ Fax: 04.38254539 , Fax: 04.39332332; 04.38264464

6. Chủ Dự án dự kiến: Trường Đại học Dược Hà Nội

a. Địa chỉ liên lạc: 13-15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm – Hà Nội

b. Số điện thoại: 04.38254539, Fax: 04.39332332; 04.38264464

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 5 năm tính từ thời điểm Dự án được phê duyệt

8. Địa điểm thực hiện dự án: 13-15 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm - Hà Nội, 1A Thọ Lão – Hai Bà Trưng - Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

9. Tổng vốn dự kiến của dự án: 57.000.000 USD

10. Hình thức cung cấp ODA: ODA vay ưu đãi

- Vốn vay ưu đãi: 45.000.000 USD (tương đương 832,5 tỷ VND*)

- Vốn đối ứng trong nước: 12.000.000 USD (tương đương 222 tỷ VND*) (bao gồm:đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí lưu kho lưu bãi, thuế nhập khẩu thiết bị, thuê chuyên gia tư vấn trong nước, lập dự án đầu tư xây dựng, hỗ trợ trong hoạt động quản lý và triển khai dự án)....)

* Theo tỷ giá quy đổi tại tháng 01/2010 (18470/ USD)


24-01-2017

52 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL