ERAMUS PLUS - KA2 với Đại học TARTU (ESTONIA)

Tên dự án: Nâng cao năng lực đào tạo sau đại học về y sinh học đáp ứng chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học châu Âu và Việt Nam (dự án EDUSHARE)

Đối tác ở châu Âu: Đại học Tartu (Estonia); Đại học Karolinska (Thụy Điển); Đại học Essex (Anh); Đại học Ernst - Moritz-Arndt -Universitat Greifswald (Đức); Tổ chức ScanBaltfmba (Đan Mạch).
Đối tác tại Việt Nam: Trường Đại học Y Dược Huế; Trường Đại học Y Hà Nội; Trường Đại học Dược Hà Nội; Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng và Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng.
Thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2019
Mục tiêu dự án: (1) Xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành y sinh học; (2) Mở rộng hợp tác nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Dược và Y; (3) Thiết lập trong tương lai mô hình trao đổi hiện tại trong lĩnh vực dược với quy mô mở rộng phù hợp; (4) Tăng cường trao đổi sinh viên và giảng viên.
Hoạt động của dự án: (1) Các chuyến công tác của các giáo sư trường đại học Tartu đến HUP (Tham giagiảng dạy trong chương trình trong và sau đại học), hợp tác phát triển nghiên cứu, đồng hướng dẫn ...); (2) Các chuyếncông tác của các giáo sư/cán bộ của HUP đến Trường Đại học Tartu hoặc các nước thành viên dự án châu Âu khác (tham gia giảng dạy, hợp tác phát triển nghiên cứu, đồng hướng dẫn, nâng cao năng lực ...); (3) Trao đổi sinh viên sau đại họcngắn hạn từ 3-5 tháng giữa hai trường Đại học Tartu và Đại học Dược Hà Nội; (4) Xây dựng chương trình và phát triển nguồn nhân lực thông qua sự hỗ trợ từ các Hội nghị quốc tế, các hội thảo, khóa đào tạo chuyên sâu ...


16-02-2017

64 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL