Dự án 9C: Khóa tập huấn ngắn hạn tại Bệnh viện Đại học Liège, Vương quốc Bỉ

Theo kế hoạch hoạt động năm 2016 của dự án 9C về “Tăng cường năng lực của cán bộ giảng dạy thực hành dược trong chăm sóc sức khỏe ban đầu”, Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp với phái đoàn Wallonie Bruxelle, Vương quốc Bỉ tổ chức cho 2 cán bộ giảng viên của Bộ môn Dược lâm sàng đi học tập ngắn hạn (14 ngày) tại Bệnh viện Đại học Liège, Vương quốc Bỉ từ ngày 7/10/2016 đến 24/10/2016

Trong thời gian 2 tuần tại Bệnh viện đại học Liège, hai giảng viên của bộ môn Dược lâm sàng (ThS. Lê Bá Hải và ThS. Cao Thị Bích Thảo) đã được tham dự một khóa học – thực tế ngắn hạn về Dược điều trị, tìm hiểu về chương trình thực tập tại bệnh viện cho đối tượng dược sĩ lâm sàng và chương trình đào tạo cho đối tượng dược sĩ nhà thuốc. Hai giảng viên cũng đã được thăm quan, tìm hiểu hoạt động của các đơn vị trong khoa Dược, đặc biệt là nhóm Dược sĩ lâm sàng của bệnh viện đại học Liège (cũng là những thành viên tham gia giảng dạy Dược lâm sàng tại khoa Dược đại học Liège). Bên cạnh đó, hai giảng viên còn tham gia một số buổi đào tạo liên tục dành cho đội ngũ dược sĩ, trợ lý dược sĩ do các Hiệp hội Dược sĩ tổ chức. Những kết quả tích cực từ chuyến công tác cho thấy sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ giảng viên ở trường và đội ngũ dược sĩ tại bệnh viện trong thực hành, giảng dạy và đào tạo dược sĩ định hướng Dược lâm sàng; Cùng với các Hiệp hội Dược sĩ đẩy mạnh hoạt động đào tạo lại, đào tạo liên tục để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng Dược sĩ ; Ngoài ra tiến hành những nghiên cứu liên quan đến sử dụng thuốc tại các nhà thuốc trong cộng đồng là cần thiết để xây dựng được chương trình đào tạo phù hợp cho đối tượng Dược sĩ nhà thuốc, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả và vai trò của dược sĩ trong thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các hình ảnh về khóa tập huấn tại Bệnh viện Đại học Liège:​

IMG_5403.JPG

Hệ thống robot chia thuốc tại Khoa Dược, Bệnh viện Đại học Liège​.

IMG_5406.JPG
Kho thuốc tiêm của khoa Dược, Bệnh viện Đại học Bordeaux​

Mọi thông tin chi tiết báo cáo của Khóa tập huấn tại Vương quốc Bỉ, xin xem thêm file:

Báo cáo quá trình học tập tại Liege-Bi-dự án 9C.pdfBáo cáo quá trình học tập tại Liege-Bi-dự án 9C.pdf


10-01-2017

41 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL