Dự án VLIR - Phát triển và ứng dụng kỹ thuật bao khô để bào chế viên nén berberin giải phóng tại đại tràng

Thông tin chung:

A. Nước, vùng tham gia dự án: Hanoi, Vietnam

B. Tên dự án: 

 Phát triển và ứng dụng kỹ thuật bao khô để bào chế viên nén berberin giải phóng tại đại tràng

C. Thời gian dự án: Hai năm

D. Thời gian dự án bắt đầu (Không trước tháng 4/2014): Dự kiến tháng 10/2014

E. Đối tác tại Việt Nam (Đối tác hàng đầu)

·  Tên trường: Bộ môn Bào chế, Đại học Dược Hà Nội, Việt Nam

·  Website: 

·Tên chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Phạm Thị Minh Huệ, Bộ môn Bào chế, Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Việt Nam

Tel.: +84-38264990 Mobile: +84-982152969 E-mail: hueptm@hup.edu.vn

·  Tên đại diện lãnh đạo nhà trường: PGS. TS. Nguyễn Đăng Hòa

 Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội, E-mail: hoanguyendang@hup.edu.vn

· Đại học Dược Hà Nội là Đại học công lập

F. Tham gia của các đối tác khác (Không áp dụng)

G. Đối tác là các trường đại học Bỉ nói tiếng Hà Lan (Flemish university)

· Khoa Dược Đại học KU Leuven

·  Chủ nhiệm dự án: GS. TS. G. Van den Mooter, Phòng thí nghiệm “Drug Delivery and Disposition” thuộc Đại học KU Leuven

Campus Gasthuisberg O+N2; Herestraat 49 b921, 3000 Leuven; BELGIUM

Tel.: +32 16 330 304 fax: +32 16 330 305 Mobile: +32 473 356 132

E-mail: guy.vandenmooter@pharm.kuleuven.be

·  Tên đồng chủ nhiệm (không áp dụng)

·  Tên cá nhân khác chịu trách nhiệm thực hiện dự án (không phải chủ nhiệm, hay đồng chủ nhiệm)

·  Chuyên viên về tài chính/hành chính của dự án (không áp dụng)

H.  Các đối tác khác thuốc khối đại học Bỉ sử dụng tiếng Hà Lan (Flemish universities/ university colleges (Không áp dụng)

I.  Tổng kinh phí yêu cầu quỹ VLIR-UOS tài trợ (tính theo tiền Euro(€)trong suốt thời gian thực hiện dự án) (tối đa. € 75.000)

·Tổng kinh phí dự kiến: € 74.802

· Dự toán kinh phí ở các hạng mục khác nhau:

A.  Chi phí đầu tư (tối đa25% tổng kinh phí): € 17.500

B.  Chi phí hoạt động: € 19.000

C.  Chi phí nhân công (tối đa25% tổng kinh phí): € 14.500

D.  Học bổng: € 17.000

E.1. Quản lý phí của phía đại học Leuven (5% tổng chi phí mục A đến D): € 3.401

E.2. Quản lý phí của phía đại học Dược Hà Nội (5% tổng chi phí mục A đến D): € 3.401

J.

Chữ ký của chủ nhiệm phía

Đại học Dược Hà Nội, Việt Nam

Chữ ký của chủ nhiệm phía

Đại học Leuven, Bỉ


Mọi thông tin chi tiết về dự án, xin xem thêm ở file đính kèm dưới đây:

Annex 1_Format project proposal-vn _1_.pdfAnnex 1_Format project proposal-vn _1_.pdf


24-01-2017

37 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL