Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

​Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ.

​ PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thay mặt cho Đảng ủy nhà trường đã phát biểu khai mạc hội nghị, trong đó đồng chí nhấn mạnh việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng nhà trường trong thời gian tới. Vì vậy Đảng ủy yêu cầu đảng viên, viên chức quản lý tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng bộ môn, đơn vị để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống.
Sau lời phát biểu khai mạc, TS. Đoàn Văn Báu, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Tại hội nghị, báo cáo viên đã lồng ghép và thông tin một số nội dung về tình hình thời sự quốc tế, khu vực và trong nước trong thời gian gần đây, giúp cho đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ cập nhật được thông tin góp phần định hướng công tác tư tưởng trong nhà trường.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bánh trước mắt, vừa cơ bản lâu dài đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Nó tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Vì vậy việc học tập nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị của đảng viên và cán bộ quản lý để góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.
PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị
TS Đoàn Văn Báu, Phó Giám đốc trung tâm TTCTTG, Ban Tuyên giáo TW giới thiệu nội dung.
Toàn cảnh hội nghị.


28-08-2018

86 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL