Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ XIX (2010 - 2015)

Ngày 26 tháng 5 năm 2010 đồng chí Nguyễn Đình Tân, Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội ký quyết định số: 1142- QĐ/ĐUK chuẩn y công nhận Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ XIX (2010 - 2015).

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 19
(2010 - 2015)
1. PGS. TS: Lê Viết Hùng
2. PGS. TS: Nguyễn Đăng Hòa
3. DS: Đỗ Hưng Vượng
4. PGS. TS: Thái Nguyễn Hùng Thu
5. TS: Trần Viết Hùng
6. PGS. TS: Nguyễn Thanh Bình
7. TS: Đinh Thị Thanh Hải
8. TS: Trần Văn ơn
9. CN: Phạm Văn Tươi
10. TS: Nguyễn Ngọc Chiến
11. PGS. TS: Phạm Minh Huệ
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 19
(2010 - 2015)
1. PGS. TS: Lê Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy
2. PGS. TS: Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy
3. DS: Đỗ Hưng Vượng, Ủy viên Thường vụ
ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 19
( 2010 - 2015)
1. DS: Đỗ Hưng Vượng, Chủ nhiện Ủy ban kiểm tra
2. CN: Phạm Văn Tươi, UV
3. TS: Nguyễn Mạnh Tuyển, UV
4. ThS: Kiều Thị Hồng, UV
5. THS: Phạm Thị Thúy Vân UV02-12-2014

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL