VĂN BẢN CỦA BỘ Y TẾ

Nhằm hướng dẫn quy trình xác định, tuyển chọn, thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ Y tế, Nhà trường đăng tải các Thông tư, hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế

Thông tư 37/2010/TT-BYT: Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế Thong tu 37.2010 - BYT.docThông tư 37/2010/TT - BYT.doc
Công văn số 142/K2ĐT-NCKH (năm 2014): Quy định về hồ sơ nghiệm thu đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ Y tế Số 142 K2ĐT-NCKH.pdfCông văn số 142/2014/K2ĐT-NCKH.pdf


28-12-2022

87 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL