MẪU ĐĂNG KÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội làm nghiên cứu khoa học khi đăng ký tính đến thời hạn xét điểm làm Khóa luận tốt nghiệp (tháng 12 hàng năm) được 12 tháng trở lên sẽ được cộng 0,1 điểm ưu tiên.

Các bước đăng ký như sau:

Bước 1: Sinh viên in mẫu hoặc xin tại Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác phát triển (KHCN-HTPT), điền đầy đủ thông tin và xin chữ ký của Giảng viên hướng dẫn.

Bước 2: Sinh viên nộp 01 bản in tại Phòng KHCN-HTPT xin xác nhận.

Bước 3: Tháng 12 hàng năm Phòng KHCN-HTPT tổng hợp danh sách sinh viên năm cuối đăng ký làm nghiên cứu khoa học gửi Phòng Quản lý Đào tạo Trình Hội đồng xem xét.

 

Mẫu đăng ký NCKH của sinh viên


01-08-2022

334 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL