Tin Hội thao ngành Y tế năm 2017 (Khu vực V)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy nhà Trường, về việc giaonhiệm vụ cho Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức tập luyện, tham dự Hội thao ngành Y tế năm 2017 theo kế hoạch số 80/KH-BYT ngày 24 tháng 1 năm 2017 của Bộ Y tế. Từ ngày 22/5 đến ngày 24/5 tại Thành phố Hải Dương đoàn tham dự Hội Thao của Công đoàn trường đã tích cực thi đấu và dành hai giải Ba ở nội dung cầu lông đơn nam và đôi nam.​​​


Theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy nhà Trường, về việc giao nhiệm vụ cho Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức tập luyện, tham dự Hội thao ngành Y tế năm 2017 theo kế hoạch số 80/KH-BYT ngày 24 tháng 1 năm 2017 của Bộ Y tế, Ban Thể thao - BCHCĐ trường đã thành lập đội tuyển gồm đội trưởng ThS. Lê Phan Tuấn UVBTV Công đoàn trường, HLV. Trần Quang Long trưởng ban Thể thao và 13 thành viên khác. Tất cả các thành viên của đội đã khắc phục khó khăn, thu xếp thời gian, tích cực tập luyện và tham gia thi đấu các nội dung bao gồm: bóng đá, cầu lông đơn nam và đôi nam trong Hội thao Ngành Y tế KV 5 - năm 2017, được tổ chức ngày 22/5 đến ngày 24/5 tại Thành phố Hải Dương.

Kết quả đoàn tham gia Hội thao Ngành Y tế KV 5 của Trường Đại học Dược Hà Nội đã dành được hai giải, cụ thể:
- Giải Ba nội dung Cầu lông đơn nam của đồng chí Trần Quang Long. 
- Giải Ba nội dung Cầu lông đôi nam của hai đồng chí Vũ Tiến Thành và Lê Xuân Kỳ.


03-06-2017

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL