Kế hoạch số: 09- KH/CĐDHN, ngày 24 tháng 8 năm 2010

Về việc tổ chức hoạt động từ thiện xã hội tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người già neo đơn chùa Bồ Đề, Long Biên.

CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
 Số: 09-KH/CĐDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2010
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI
Tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người già neo đơn chùa Bồ Đề, Long Biên
Thực hiện chương trình công tác của BCH Công đoàn trường ĐH Dược Hà Nội lần thứ 21 (nhiệm kì 2010-2013) về các hoạt động xã hội khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, sinh viên nhà trường, phấn đấu đưa trường ĐH Dược HN thành đơn vị anh hùng, thi đua lập thành tích chào mừng đại lễ nghìn năm Thăng Long-Hà Nội và các ngày lễ trọng đại khác. Được sự đồng ý của Đảng ủy, ban chấp hành Công đoàn phối hợp cùng với đoàn TNCSHCM và hội SV nhà trường tổ chức chương trình hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội với những nội dung chính như sau:
I - MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
+ Đây là một trong những chương trình công tác của BCH trong nhiệm kỳ 21 nhằm giúp đỡ ủng hộ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề. Thông qua hoạt động này nhằm giáo dục đoàn viên công đoàn và sinh viên về tinh thần thương yêu, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.
+ Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của công đoàn nhà trường cùng với đoàn TN, hội SV thi đua phấn đấu đưa trường ĐH Dược HN thành đơn vị anh hùng, nâng cao hình ảnh nhà trường trong các hoạt động ngoài cộng đồng và các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn: chào mừng 65 năm quốc khánh 2/9, đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội vv...
II - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC.
2.1. Đối tượng.
+ Đối tượng phát động: tất cả các đoàn viên công đoàn, cán bộ viên chức, học viên, sinh viên, các đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong trường ĐH Dược Hà Nội.
+ Đối tượng thực hiện: trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người già neo đơn tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Trung tâm hiện đang cưu mang, nuôi dưỡng khoảng gần 110 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi (trong đó có khoảng 5 trẻ tàn tật) và khoảng 12 người già neo đơn. Kinh phí hoạt động của trung tâm chủ yếu do sự đóng góp hảo tâm của các tổ chức từ thiện, các cá nhân trong và ngoài nước. Hoạt động của trung tâm đã được gây được sự xúc động lớn trong xã hội, được các cấp chính quyền quan tâm và nhiều tổ chức, cá nhân đồng tình hưởng ứng.
2.2. Phương thức tổ chức.
Vận động các cá nhân, tổ chức trong trường quyên góp ủng hộ về vật chất cho trung tâm, xây dựng và duy trì một số chương trình tình nguyện (đội TNTN của trường đã duy trì được một số hoạt động ý nghĩa tại trung tâm). Cụ thể như sau:
+ Ủng hộ bằng tiền mặt
+ Thực phẩm và các nhu yếu phẩm: mì gói, bánh kẹo, đường sữa, dầu gội, xà phòng vv...
+ Quần áo trẻ em (cũ và mới), khăn mặt, chăn màn, xô chậu vv...
+ Đồ dùng vật dụng học tập: giấy bút, sách vở vv...
+ Thuốc chữa bệnh thông thường (hướng dẫn sử dụng đơn giản), các vitamin, thuốc bổ.
+ Các chương trình hoạt động tình nguyện: dạy học miễn phí, khám chữa bệnh, phát thuốc, tổ chức các hoạt động vui chơi vv...
III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG.
Chương trình hoạt động dự kiến như sau:
Thời gian
Nội dung hoạt động
Đối tượng
Ghi chú
Từ 26/8 đến 4/9/2010
+ Phổ biến dự thảo kế hoạch tới các tổ trưởng CĐ, thống nhất chương trình trình ĐU, BTV CĐ để ban hành KH chính thức
BCH Công đoàn
Các tổ trưởng CĐ
Bí thư Đoàn TN, CT HSV
Từ 6/9 đến 11/9
+ Triển khai kế hoạch tại các tổ CĐ
+ Thực hiện việc quyên góp, ủng hộ
+ Các tổ CĐ tổng hợp kết quả quyên góp ủng hộ theo mẫu kèm theo bản KH
Các tổ CĐ
Từ 11/9 đến 13/9
+ Tập kết, phân loại và tổng hợp kết quả quyên góp
Các tổ CĐ liên hệ đ/c Hoa (Hóa dược)
Từ 13/9 đến 17/9
+ Phối hợp với chùa Bồ Đề triển khai hoạt động hỗ trợ tới các đối tượng
Từ 17/9 đến 20/9/2010
+ Tổng kết, đánh giá hoạt động
+ Báo cáo kết quả hoạt động với CĐ cấp trên
+ Đưa tin hoạt động trên các phương tiện thông tin: website của trường, của công đoàn Y tế vv...
BCH Công đoàn
* Ghi chú: Đoàn TN, Hội SV nhà trường có chương trình hoạt động riêng.
IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
+ Hoàn thiện kế hoạch để báo cáo lên Đảng ủy và công đoàn cấp trên.
+ Quán triệt nội dung và triển khai các chương trình hoạt động tới các tổ công đoàn, giao cho tổ trưởng các tổ công đoàn đôn đốc thực hiện. Đây là một hoạt động đưa vào tiêu chí thi đua đánh giá giữa các tổ công đoàn.
+ Phối hợp với BCH Đoàn TN, Hội SV triển khai đồng thời các hoạt động, tập hợp và báo cáo kết quả hoạt động chung.
Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm nâng cao hình ảnh của nhà trường không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn trong các hoạt động vì cộng đồng. Vì vậy BCH công đoàn trường kêu gọi tất các các đoàn viên công đoàn, các cán bộ viên chức, học viên và sinh viên trong toàn trường tích cực hưởng ứng, tham gia để hoạt động này mang lại hiệu quả tốt đẹp nhất.
Nơi gửi:
+ Đảng ủy (để báo cáo)
+ Công đoàn YTVN (để báo cáo)
+ Đoàn TN, Hội SV (để phối hợp)
+ Các tổ CĐ
+ Lưu VP
T/M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
ĐINH THỊ THANH HẢI

​​ Mau ban tong hop ket qua quyen gop.docMau ban tong hop ket qua quyen gop.doc


07-08-2012

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL