Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Công đoàn HUP – Chiều ngày 20/6/2023 tại phòng Hội đồng, Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Về dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH khoá XXIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các đồng chí là Tổ trưởng Tổ phó của 18 Tổ công đoàn trong Trường, các đồng chí trong ủy ban kiểm tra và thanh tra nhân dân.

PGS.TS.Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày Báo cáo Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyển – Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo đã nêu bật những hoạt động đã làm đươc và chưa làm được của 6 vừa qua, trong đó kết quả nổi bật nhất là đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị quan trọng của công đoàn Trường trong năm là Hội nghị các tổ công đoàn và Đại hội BCH khoá XXIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các hoạt động Văn hoá Văn nghệ, Thể dục thể thao, chăm lo đời sống đều được quan tâm và hoàn thành tốt.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết 6 công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023

Sau khi đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Đ/c Chủ tịch trình bày phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Các nhiệm vụ cụ thể gồm: tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, và Nghị quyết của Đảng bộ Trường; tập trung tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện hiệu quả công tác tài chính và hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn, họat động nữ công; tham gia phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Đặc biệt là BCH Công đoàn Trường yêu cầu các Tổ Công đoàn triển khai tích cực hơn nữa trong việc đăng ký sáng kiến. Mức độ hoàn thành chỉ tiêu sáng kiến là một tiêu chí bắt buộc để xếp loại Tổ công đoàn.


Mai Anh - Xuân Điệu - 27-06-2023

219 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL