Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm học 2012 - 2013

Năm học 2012-2013, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường đại học Dược Hà Nội và Công đoàn Y tế Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối kết hợp với Chính quyền nhà trường phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua như phong trào “ Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, phong trào “ Giỏi việc Trường, Đảm việc nhà,” phong trào “ Xanh - sạch – đẹp, Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động”... gắn với phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo như phong trào “Hai tốt”, thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”. Phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy các tập thể và mọi đoàn viên công đoàn nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với thành tích đã đạt được năm học 2012 - 2013 Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội đã được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.


07-10-2013

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL