Chuyên đề Ung thư và các phương pháp điều trị K74 năm học 2023-2024

  1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

Tên môn học:                              Bệnh ung thư và các phương pháp điều trị

                                                   (Methods of Cancer treatment)

 

Tên học phần:                               Bệnh ung thư và các phương pháp điều trị

                                                   (Methods of Cancer treatment)

 

Mã học phần:                               972101

Khoa phụ trách:                           Dược lý – Dược lâm sàng

Bộ môn giảng dạy chính:              Y học cơ sở            

Bộ môn phối hợp:                        Không

Đào tạo trình độ:                          Đại học

Ngành học:                                  Dược học

Khóa học:                                    2023-2024

Định hướng:                                

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Tự chọn

Ngôn ngữ giảng dạy:                    Tiếng Việt

Số tín chỉ:                                    02  

Kiến thức đại cương

Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức ngành và chuyên ngành

x

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc □

Tự chọn x

           

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 30

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Giải phẫu sinh lý, Sinh lý bệnh miễn dịch, Bệnh học, vi sinh-ký sinh, Hóa sinh.

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Chuyên đề này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bệnh ung thư.

Chuyên đề gồm hai phần. Phần 1: giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về bệnh ung thư: nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, sự xâm lấn và di căn của các tế bào ung thư, chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư. Phần 2: nguyên nhân, yếu tố nguy cơ, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của một số bệnh ung thư thường gặp và cập nhật những phương pháp điều trị mới (ung thư phổi, ung thư vú, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư phụ khoa, ung thư tiền liệt tuyến...).

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

3.1. Chuẩn đầu ra học phần

CLO1: Phân tích được nguyên nhân, yếu tố nguy cơ, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, phân loại giai đoạn các bệnh ung thư.

CLO2:  Phân tích được các phương pháp điều trị một số bệnh ung thư phổ biến hiện nay.

CLO3: Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.


04-09-2023

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL