BỆNH HỌC CƠ SỞ (Trình độ Đại học chính qui)

​ 

​CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ
Trình độ Đại học

Tên môn học: Bệnh học (Pathology)

Tên học phần: Bệnh học cơ sở (Pathology)

Bộ môn giảng dạy chính: Y học cơ sở

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ chính qui

Số tín chỉ: 03 (tương đương 5 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

​Tổng sốLý thuyết​Thực hành​Bài tập​Semina​
​554160​​8

1. Mục tiêu môn học/ học phần:

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng trình bày được những nội dung sau:

- Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của một số bệnh thường gặp.

- Triệu chứng cơ bản của một số bệnh thường gặp.

- Biến chứng và phương pháp điều trị của một số bệnh thường gặp

- Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích một số ca lâm sàng.

2. Học phần tiên quyết

Giải phẫu - Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch.

3. Mô tả môn học/ học phần

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản: định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng - cận lâm sàng và hướng xử trí của một số bệnh thường gặp.

4. Cách lượng giá học phần:

- Phần lý thuyết:

+ Kiểm tra thường xuyên: 2 bài

+ Thi hết học phần: Thi viết tự luận không sử dụng tài liệu

- Phần thực tập:

+ 3 buổi thực tập tại bệnh viện và 4 buổi semina tại trường. Vắng 01 buổi thực tập hoặc Seminar sẽ không được thi lý thuyết. Nội dung báo cáo thực tập được sử dụng để tiến hành Seminar.

+ Điểm thực tập của học phần được tính là điểm của 2 buổi seminar.

+ Cuối đợt thực tập sinh viên nộp 1 báo cáo ca lâm sàng và lấy 2 điểm ngẫu nhiên trong 3 buổi Seminar. Điểm thực tập dưới 4 sẽ phải thực tập lại.

5. Cách tính điểm

- Điểm kiểm tra thường xuyên: 10%

- Điểm thực tập: 20%

- Điểm thi hết học phần: 70%

6. Tài liệu học tập

- Bộ Y tế (2010), Bệnh học, NXB Y học.

7. Tài liệu tham khảo chính

- Trường ĐH Y Hà Nội (2016), Bệnh học nội khoa tập 1, NXB Y học.

- Trường ĐH Y Hà Nội (2016), Bệnh học nội khoa tập 2, NXB Y học.

- Lê Đăng Hà (2016), Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới, tập 1,2; NXB Y học.

- Hemant Godara, GS Ngô Quí Châu chủ biên ấn bản Tiếng việt, Cẩm nang điều trị nội khoa - The washington Manual of Medical therapeutics, 34th, Wolters Kluwer Lippincott, NXB ĐH Huế.

- Pathology and therapeutics for pharmacists - A basic for clinical pharmacy practice, (2000), 2nd edition, Publishes by the pharmaceutical press.


29-11-2017

191 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL