Danh sách viên chức Bộ môn

DANH SÁCH BỘ MÔN TOÁN – TIN

 

 

Description: http:///cacbomon/bmtt/PublishingImages/tt2.jpg

Trưởng Bộ môn

TS. Quách Thị ​Sen

 
 
 

 

 

Description: http:///cacbomon/bmtt/PublishingImages/tt5.jpg

 

TS. Phạm Đình Thắng

 

Description: http:///cacbomon/bmtt/PublishingImages/cntt1.png

 

Ths. Trần Quang Tuyến

Description: http:///cacbomon/bmtt/PublishingImages/tt1.jpg

 

Ths. Hoàng Nguyên Phong

Description: http:///cacbomon/bmtt/PublishingImages/tt3.jpg

Ths. Phạm Thị Hồng Cẩm

 

​   Ths. Đỗ Thành Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​


18-09-2019

392 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL