THÔNG TIN ĐƠN VỊ

1. Thông tin giao dịch của bộ môn:
Tên: Giáo dục thể chất
Điện thoại: 0439331013
Email: giaoducthechat@hup.edu.vn
Website: http:///cacbomon/bmgdtc/Pages/giaoducthechat.aspx
Trưởng bộ môn: Thạc sĩ Trần Quang Long
Email: longtq@hup.edu.vn
2. Quá trình hình thành và phát triển:
Theo quyết định số 1060 của Bộ Y tế ngày 26/12/1966được đổi tên thành Bộ môn Thể dục thể thao - Quân sự. Theo quyết định số 392 Bộ Y tế ngày 28/5/1984 về việc thành lập khoa Quân sự Trường Đại học Dược Hà Nội, bộ môn được tách ra lấy tên bộ môn Thể dục thể thao. Ngày 19/5/2009 đổi tên thành bộ môn Giáo dục thể chất theo quyết định số 177/Q Đ-HDH.
Khi mới thành lập bộ môn có 2 người, qua quá trình phát triển cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường trong từng thời kỳ, bộ môn đã được nhà trường tuyển dụng thêm số lượng cán bộ. Số lượng cán bộ giảng dạy hiện nay của bộ môn có 3 giảng viên và 1 kỹ thuật viên.
Song song cùng với công tác giảng dạy, bộ môn phối hợp với các đơn vị của nhà trường như Ban chấp hành Công đoàn, Phòng Công tác chính trị, Đoàn thanh niên CS HCM..thường xuyên tổ chức các phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo cán bộ và sinh viên tham gia. Thông qua các hoạt động trên, một số môn thể thao đã tổ chức thành lập các câu lạc bộ như câu lạc bộ bóng rổ, cầu lông, bóng bàn...Qua các phong trào tập luyện từ các câu lạc bộ, bộ môn đã xây dựng được đội tuyển các môn thi đấu của trường tham gia thi đấu các giải của Bộ Y tế , Bộ Giáo dục - Đào tạo, Công đoàn ngành và các đơn vị tổ chức khác và đã mang về nhiều thành tích xuất sắc cho đơn vị nhà trường cũng như bộ môn.
Với truyền thống vẻ vang của bộ môn Giáo dục thể chất đã đạt được qua các thế hệ. Tập thể bộ môn giáo dục thể chất sẽ phấn đấu luôn luôn đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của nhà trường giao cho.
3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được:
- Tập thể lao động tiên tiến năm học 20108-2009
- Tập thể lao động tiên tiến năm học 2009-2010
- Tập thể lao động tiên tiến năm học 2010-2011
- Tập thể lao động tiên tiến năm học 2011-2012
- Tập thể lao động tiên tiến năm học 2012-2013
4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ:

Phụ trách BM:

Trương Tích Phong

P/T- Phó trưởng BM

Nguyễn Thị Tuyết

Trưởng Bộ môn

Trần Quang Quỳnh

( 1984 - 1993)

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thị Bích

( 1993 - 2004)

Phụ trách BM

Phan Việt Phượng

( 1/2/2004 - 31/12/2006)

Phụ trách Bộ môn:

Giảng viên Vũ Đình Tuấn

( 1/1/2007 - 30/11/2008)

 
 

 
 

Trưởng BM

Trần Quang Long

( 1/12/2008 đến nay)

 
5. Cán bộ viên chức hiện nay:
 - Thạc sĩ Trần Quang Long, Trưởng Bộ môn 
 - Thạc sĩ Vũ Tiến Thành , Giảng viên, Trợ lý Giáo vụ Khoa
 - CN Đỗ Mạnh Dũng, Giảng viên
​ ​ ​ ​
Ths. Trần Quang Long
Trưởng BM

 

ThS. Vũ Tiến Thành 

 

CN. Đỗ Mạnh Dũng
 
 
6. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:
6.1- Chức Năng: Bộ môn có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng phong trào thể dục thể thao và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
6.2- Nhiệm vụ:
a - Hoạt động đào Tạo:
Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học giáo dục thể chất cho hệ đào tạo; hệ đại học chính quy; hệ cao đẳng; hệ trung cấp.
Nhiệm vụ:
* Đề xuất và xây dựng hcuwowng trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo
* Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn
*Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho, phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.
*Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp từng đối tượng đào tạo, tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.
*Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng qui chế hiện hành, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.
*Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường.
Bên cạnh các hoạt động trên, bộ môn còn tham gia các nhiệm vụ khác mà nhà trường giao cho.
b- Hoạt động khoa học công nghệ
- Đề xuất đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học
- Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học trường, ừng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động giảng dạy cho sinh viên
c - Hoạt động ngoại khóa
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo môi trường lành mạnh, bổ ích cho số đông người tham gia và thực hiện đúng với kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt
- Phối hợp với Công đoàn nhà trường, Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức các giải thi đấu phong trào cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn trường
- Huấn luyện đội tuyển trường tham gia thi đấu các giải thể thao do Bộ Y tế , Bộ Giáo dục-Đào tạo...vv tổ chức
d - Nhiệm vụ khác
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhệm vụ khác do nhà trường giao
7. Phân công nhiệm vụ CBVC trong bộ môn:
- Trần Quang Long: Trưởng Bộ môn.
Công việc được giao: Điều hành các mặt hoạt động của bộ môn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giảng dạy nội ngoại khóa của bộ môn.
Tham mưu cho Ban Giám Hiệu, đề xuất việc đào tạo, bồi dưỡng khen thưởng, kỷ luật cbvc của bm. Phối hợp hoạt động với các bm, đơn vị, các tổ chức đoàn thể khác trong trường.
- Vũ Tiến Thành:
Công việc được giao:
Trợ lý Giáo vụ Khoa: Giúp phụ trách bộ môn điều hành , xây dựng kế hoạch giảng dạy. Quản lý điểm, trả điểm, lưu giữ điểm. Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa các môn thi đấu thể thao của BM.
- Đỗ Mạnh Dũng:​
Công việc được giao: Tham gia tổ chức các hoạt động giảng dạy nội - ngoại khóa và các hoạt động khác của BM giao cho.
 


16-09-2019

114 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL