Danh mục các đề tài nghiên cứu của Bộ môn Công nghiệp Dược được ứng dụng vào sản xuất

Danh mục các đề tài nghiên cứu của Bộ môn Công nghiệp Dược được ứng dụng vào sản xuất

TT

Tên đề tài được ứng dụng

Cơ sở tiếp nhận, triển khai

Tác giả

1

Sản xuất Thyrotin B từ tuyến giáp lợn

Bộ môn CN Dược, XNDP Hải Phòng

Lê Quang Toàn, Vũ Thị Hoà, Vũ Thanh Tú

2

Sản xuất viên hoàn Viphotin chữa đau khớp

Bộ môn CN Dược

Lê Quang Toàn, Nguyễn Thị Lai, Vũ Thị Hoà,Vũ Thanh Tú và CS.

3

Sản xuất viên nén bao phim Vimatin chữa đau khớp

Bộ môn CN Dược, Công ty Dược khoa

 NguyễnVăn Hân, Từ Minh Koóng và CS.

 4

Chiết xuất artemisinin từ cây thanh hao hoa vàng.

CT Dược Bình Lục Hà Nam (1993). CT Dược Tuyên Quang (1994)

Đỗ Hữu Nghị

5

Tinh chế Artemisinin, Bán tổng hợp Dihydroartemisinin, Artesunat, Artemether

Công ty DL TW 1 (1994-1996)

Đỗ Hữu Nghị

 6

Sản xuất artesunat bột pha tiêm

Công ty TNHH MTV Dược khoa; XNDP TW 1

Đỗ Hữu Nghị

7

Sản xuất Nucicurmin - Thanh huyết khang

Công ty TNHH MTV Dược khoa

Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hân

 

 ​


03-03-2016

233 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL