Ngành Dược học, Hóa dược, Hóa học, Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng

(Materials for Dietary Supplement Production)

Tên học phần: Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng

(Materials for Dietary Supplement Production)

Bộ môn giảng dạy chính: Công nghệ sinh học Dược           

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học, Hóa dược, Hóa học, Công nghệ sinh học

Định hướng: Không

Loại học phần: Tự chọn

Số tín chỉ: 01  

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 15

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

15

15

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp cho người học khái niệm, phân loại thực phẩm chức năng, cơ sở áp dụng, nguồn gốc và nguyên tắc sản xuất một số thành phần các hoạt chất chức năng trong những nguồn nguyên liệu chính dùng sản xuất thực phẩm chức năng. Cung cấp nội dung một số văn bản mới về quản lý chất lượng thực phẩm chức năng, tầm quan trọng của xây dựng tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng thực phẩm chức năng ở Việt Nam


08-12-2022

68 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL