Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Công nghệ lên men

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Công nghệ lên men

(Fermentation technology)

Tên học phần: Công nghệ lên men

(Fermentation technology)

Bộ môn giảng dạy chính: Công nghệ sinh học Dược           

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng: Không

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03  

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 45

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

35

0

10

0

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về công nghệ lên men bao gồm các khái niệm, phương pháp, thiết bị, điều kiện, quy trình lên men, nguyên tắc xử lý dịch nuôi cấy lên men, đồng thời cung cấp kiến thức và kỹ năng về quy trình sản xuất một số nhóm sản phẩm cụ thể như các acid hữu cơ, acid amin, enzym, protein đơn bào, một số dung môi.


08-12-2022

204 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL