Ngành Dược học - Hệ Đại học - Công nghệ vi sinh trong sản xuất dược phẩm

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Công nghệ vi sinh trong sản xuất dược phẩm

(Microbiological Technology in Pharmaceutical Manufacturing)

Tên học phần: Công nghệ vi sinh trong sản xuất dược phẩm

(Microbiological Technology in Pharmaceutical Manufacturing)

Bộ môn giảng dạy chính: Bộ môn Công nghệ sinh học Dược

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Công nghiệp Dược

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

33

0

12

0

Các học phần tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh – Ký sinh 2

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ thuật cơ bản trong sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc và chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ vi sinh vật: Lý thuyết về quá trình sản thuốc và chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ vi sinh vật, kỹ năng thực hành nuôi cấy vi sinh vật thu hoạt chất và tạo một số chế phẩm sinh học.


07-12-2022

179 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL