Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-Ne-Vơ đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 - 20/7/2014)


anh HĐ Giơ-Ne-Vơ.jpg
Thực hiện Công văn số 101-CV/BTGĐUK ngày 16/7/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc “Tuyên truyền  kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 - 20/7/2014)”, nhằm giúp cán bộ đảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam đặc biệt là trên mặt trận ngoại giao. Đồng thời bày tỏ tri ân, tôn vinh những cống hiến, đóng góp lớn lao của các tầng lớp nhân dân đã làm nên thắng lợi vẻ vang của nền ngoại giao Việt Nam, từ đó tăng cường quan hệ hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, bạn bè quốc tế đối với công cuộc đổi mới đất nước và cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam.​​​
Đảng ủy đề nghị các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị Nhà trường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên về bối cảnh kết quả, những bài học kinh nghiệm từ việc đàm phán, ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ngày 20/7/1954 (theo đề cương và khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo)

Đảng ủy đề nghị các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị Nhà trường triển khai thực hiện kịp thời để công tác tuyên truyền đạt kết quả tốt.

CV_1750 (Tai lieu tuyen truyen gui kem).pdfCV_1750 (Tai lieu tuyen truyen gui kem).pdf


22-07-2014

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL