Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2014

Căn cứ Công văn số 1675-CV/BTGTW ngày 23/5/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc “Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2014”. Với chủ đề “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”; Ngày Môi trường Thế giới năm nay là một trong những hoạt động truyền thông về môi trường cụ thể nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đối với các khu vực dễ bị tổn thương như hải đảo và các khu vực ven biển. Để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Công tác chính trị sưu tầm một số nguồn tin trên mạng internet để cán bộ công chức, viên chức tìm hiểu tham khảo.(trích nguồn thu thập:internet).​​​
​​​​
18-01-2016

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL