Tuyên truyền hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất năm 2014 tại thành phố Hà Nội

​Thực hiện công văn số 1555-CV/BTGTU, ngày 11/3/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc tuyên truyền hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất năm 2014 tại thành phố Hà Nội. Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Công tác chính trị sưu tầm một số thông tin về Giờ Trái đất để cán bộ công chức, viên chức tìm hiểu tham khảo.(trích nguồn thu thập:internet).​


14-03-2014

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL