TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN LIÊN KẾT CỦA MẠNG LƯỚI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA ASEAN (AUN-QA)

 Với sứ mạng “đào tạo nhân lực có chất lượng caogiỏi về nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Dược Hà Nội đang không ngừng nỗ lực để trở thành “đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu kết hợp với thực hành nghề nghiệp, bước đầu là đại học đổi mới sáng tạo; cung cấp cho người học môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt nhất, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu”.

 Nằm trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Trường Đại học Dược Hà Nội chuẩn bị các điều kiện cần thiết và được công nhận trở thành Thành viên liên kết (Associate Membership) của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học của Asean (AUN-QA).

 AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập vào tháng 11/1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử.

 Trở thành thành viên liên kết của mạng lưới đảm bảo chất lượng trong giáo dục các trường đại học Asean (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA) sẽ đem lại nhiều cơ hội hợp tác quan trọng với các trường đại học hàng đầu trong khu vực nhằm hướng đến những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng tiên tiến nhất trong giáo dục đại học. Trở thành thành viên liên kết của mạng lưới đảm bảo chất lượng trong giáo dục các trường đại học Asean cũng là điều kiện tiên quyết để Nhà trường tham gia kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN trong thời gian sắp tới.

 

 

 


06-12-2023

2611 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL