Tin tuyển sinh đại học năm học 2013 - 2014

 Kỳ thi tuyển sinh năm học 2013 - 2014, Trường đại học Dược Hà Nội có 4249 hồ sơ đăng ký tham dự thi tuyển sinh vào Hệ chính quy, Nhà trường tổ chức 09 điểm với 141 phòng thi (6 điểm thi ở Hà Nội, 1 điểm thi ở Đại học Vinh, 1 điểm thi ở đại học Quy nhơn và 1 điểm thi tại Hải phòng.

Tỷ lệ thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh năm nay đạt 59,83%, trong đó có 2551 thí sinh thi môn Toán đạt 60,04%; 2541 thí sinh thi môn Lý đạt tỷ lệ 59,80%; 2535 thí sinh thi môn Hóa đạt tỷ lệ 59,66%. Nhà trường đã huy động 246 cán bộ viên chức và 120 sinh viên năm thứ tư và thứ năm tham gia tuyển sinh. Công tác tổ chức cho kỳ thi tuyển sinh được lãnh đạo nhà trường quan tâm chỉ đạo sát sao, cán bộ tham gia tuyển sinh được tập huấn, nắm vững các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác tuyển sinh.
Kỳ thi tuyển sinh năm học 2013 - 2014, 100% thí sinh tham dự thi tuyển sinh vào Hệ chính quy chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường tuy nhiên có 02 cán bộ coi thi vi phạm quy định bị đình chỉ.

Một số hình ảnh tuyển sinh đại học năm học 2013- 2014 tại các điểm thi của Trường đại học Dược Hà Nội


PGS,TS Nguyễn Mạnh Tuyển - điểm trưởng điểm thi Trường TH Trưng Trắc đang phổ biến quy chế cho các cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi


Cán bộ coi thi đọc Quy chế thi


Quang cảnh điểm thi Trường TH Trưng Trắc


18-01-2016

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL