Lễ Khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2021, tại giảng đường 12, Trường Đại học Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021 - 2022. GS.TS. Nguyễn Hải Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã đọc Diễn văn tại buổi Lễ khai giảng. Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Hải Nam.​​ ​​

Kính thưa: GS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐ Trường
Kính thưa các đ/c trong ĐU, HĐT, BGH, toàn thể quý thầy cô, quý phụ huynh và các anh chị học viên, sinh viên thân mến!​

L Khai ging năm nay tht đặc bit khi din ra vào gia tháng 10 trong bi cnh dch bnh vn còn nguy cơ diễn biến phc tp trên toàn thế gii cũng như trong nướcTrước tiên, thay mt Đảng y, Hi đồng trường, Ban Giám hiu cùng toàn th ging viên, VC-NLĐ, hc viên, sinh viên Nhà trường, tôi nhit lit chào mng và chúc sc khe quý vđại biu, quý ph huynh đã dành thi gian tham d, theo dõi trc tuyến L khai ging năm hc 2021-2022 ca Trường Đại hc Dược Hà Ni. Đặc bit nng nhit chào đón 770 tân sinh viên dược K76 và hóa dược K2 đã trúng tuyn vào Trường nhng thành viên mi ca ngôi nhà chung Đại hc Dược Hà Ni.

Xin gi đến các thầy cô, VC-NLĐ, hc viên, sinh viên toàn Trường nhng li chúc tt đẹp nht.

Kính thưa quý thy, cô, quý ph huynh và toàn th anh ch hc viên, sinh viên thân mến!

 Trường Đại hc Dược Hà Ni vinh d và t hào là trung tâm đào to, cung cp ngun nhân lc dược cht lượng cao, đồng thời là trung tâm hàng đầu v nghiên cu khoa hc và chuyn giao công ngh dược và các lĩnh vc liên quan. Năm hc 2020-2021 đã khép li vi biến c dch bnh gây nh hưởng ln đến vic dy và hc nhưng cui cùng chúng ta cũng đã vàđang vượt qua mt cách tt đẹp. Mc dù gp nhiu khó khăn, thách thc song dưới s lãnh đạo ca Đảng y, s chđạo, điu hành quyết lit ca Ban Giám hiu, s phi hp có hiu qu ca Công đoàn, Đoàn TN, đặc bit là s n lc, phn đấu ca toàn th ging viên, VC-NLĐ, hc viên, sinh viên Nhà trường vitinh thn đoàn kết, năng động, sáng to, chúng ta đã cùngvượt quath thách, cơ bn thc hin tt các mc tiêu,nhim vđãđề ra.Trong năm hc va qua uy tín, v thế ca Trường tiếp tc được gi vng và khng định.

1. V công tác đào to: Hot động ging dy trc tuyến đãđược trin khai thành công trong thi gian bùng phát dch Covid-19, cht lượng đào to ca Trường được đảm bảo.Hot động hp tác vi các đối tác tiếp tục được m rng. Năm hc 2020-2021, Trường có 3318 Sinh viên và 608 Hc viên; Nhà trường đã QĐ cấp 8 bng Tiến sĩ, 66 bng Thc sĩ, 26 bng DSCKII, 287 bng DSCKI và 397 bng Dược sĩ. Trường đã cp Hc bng khuyến khích hc tp cho 272 SV vi tr giá trên 2,1 tđồng; 78 SV nhn Tài tr hc bng ca các đơn v trong và ngoài nước vi tr giá trên 577 triu đồng; Ngoài ra, Trường đã xét, min gim HP, trợ cấp hỗ trợ khó khăn chi phi phí học tập tổng cộng trên 2 tỷ đồng cho 503 sinh viên;

2. V nghiên cu khoa hc: cán b, ging viên và sinh viên ca Trường đã tích cc tham gia các hot động nghiên cu với s lượng đề tài tăng đáng k. Trong năm học 2020-2021,30 đề tài NCKH các cp đã được triển khai (trong đó có 11 cp QG, 5 cp B và tương đương); CB-GV của Trường đã công b 245 bài báo trên các tp chí, hi ngh, hi tho có uy tín trong và ngoài nước (trong đó đặc biệt có 70 bài trên các tạp chí quốc tế); đã có 9 bằng phát minh sáng chế, gii pháp hu ích. Các hot động NCKH ngày càng thu hút nhiu SV tham gia.

3. Phát trin ngun nhân lc: Đội ngũ giảng viên của Trường không ngng phát trin v cht lượng; Trường hin có175 ging viên/312 VC-NLĐ, trong đó có 6 GS, 37 PGS, 55 TS, 72 ThS; lc lượng ging dy nghiên cu trình độ sau ĐH chiếm trên 97% tng s ging viên cơ hu. Nhiu tp th và cá nhân đãđược nhn khen thưởng ca Chính ph, B Y tế, BGD&ĐT (Tp th Nhà trường được nhn C thi đua ca Chính ph; 2 cá nhân được nhn Bng khen ca TTCP; 2 Nhà giáo nhn Danh hiu Nhà giáo Ưu tú; 32 tp th và cá nhân nhn Bng khen ca B Y tế; 3 bng khen ca B GD&ĐT).

Bên cnh đó nhiều cơ s vt cht, trang thiết bđãđược sa cha, nâng cp để phc v tt hơn cho công tác ging dy và hc tp; đãđưa vào s dng nhiều thiết b nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hot động đào tạo, NCKH.

Nhân dp này,thay mt lãnh đạoNhà trường, tập thể VC-NLĐ vàtoàn thể học viên, sinh viên của Trường, tôixin bày t lòngcmơn sâu scđối vilãnh đạoB Y tế, các ban ngành đã to điu kinđể Nhà trường hoàn thành tt nhim vca mình.

Xin cm ơn các quý công ty, đơn v tài trđãđồng hành vi Nhà trường trong sut thi gian qua và mong mun tiếp tc nhn được sng h ca quý công ty, nhà tài tr trong thi gian tới.

Đặc bit, xin chân thành cm ơn s n lc không ngng ca tp th ging viên, VC-NLĐ Nhà trường và s phn đấu hc tp ca các anh ch HV-SV để cùng Nhà trường hoàn thành tt nhim v năm hc va qua.

Kính thưa quý vđại biu, các vkhách quí, các thy cô; các anh ch hc viên, sinh viên thân mến!

Toàn cu hóa và s phát triển của công ngh trong cuc cách mng công nghip 4.0 đã to ra cơ hi cũng như nhiu thách thc. Hi nhp sâu rng trong khu vc và trên thế gii là một nhu cu tt yếu. Dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thường trực. Tuy nhiên, để có thể thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm đã ban hành, trong năm học 2021-2022, Lãnh đạo Trường xác định vẫn phải triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh bình thường mới:

1. Trin khai Đềán sp xếp cơ cu t chc ca Trường, hoàn thin h thng th chếđảm bo cht lượng bên trong, đẩy mnh áp dng công ngh thông tin trong chuyn đối s cho qun trđại hc để nâng cao hiu qu hot động ca b máy.

2. Tiếp tcnâng cao cht lương đào to,áp dng phương pháp ging dy mi,đặc bit,tiến hành chun hóa, hoàn thin chương trình đào to, xây dng chương trình đào to cht lượng cao, chương trình đào to liên kết quc tế nhmđáp ng cao nht nhu cu xã hi.

3. Đầu tư ngun nhân lc cho các nhóm nghiên cu, xây dng các nhóm nghiên cu mnh để khng định v thế là trung tâm NCKH và chuyn giao công ngh ca Trường.

4. Đẩy mnh các hot động đào to theo nhu cu xã hi, nâng tm cht lượng dch v cung cp cho SV và cng đồng; tăng cường kết ni doanh nghip mnh m hơn nađể thc hin mc tiêu kép: tăng ngun thu và phc v cng đồng/

Nhim vđặt ra s gp không ít khó khăn, th thách, vì vy, tôi xin kêu gi toàn thđội ngũ cán b, ging viên, viên chc và hc viên, sinh viên Nhà trường hãy đoàn kết nht trí, quyết tâm n lc, phn đấu, dành tâm huyết, trí tu và công sc để cùng nhau hoàn thành nhim v nâng cao cht lượng đào to, tiên phong trong NCKH, gi vng uy tín ca Nhà trường góp phn thc hin tt kế hoch chiến lược ca Trường đãđặt ra.

Các em tân sinh viên thân mến!

Các em va tri qua k tuyn sinh ĐH rt đặc bit. Vượt qua mi khó khăn và hơn 3.000 thí sinh đăng ký xét tuyn vào Trường, hôm nay 770 em đã tr thành tân sinh viên ca Trường ĐH Dược Hà Ni. Các em có quyn t hào là sinh viên ca mt ngôi trường danh tiếng vi b dày truyn thng 119 năm lch s và 107 năm đào to dược, NGÔI TRƯỜNG ANH HÙNG LAO ĐỘNG THI KĐỔI MI.

Mt ln na xin chúc mng và biu dương tt c các em. Đặc bit chúc mng 2 emTÔ LÊ HI và ĐÀO DUY QUÝ – 2 Th khoa ca Trường thuc 2 ngành Dược và Hóa dược theo phương thc xét tuyn điểm thi THPT Quc gia.

Vượt qua rt nhiu thí sinh, các em đã vinh dđược la chn bước vào cánh ca Trường Đại hc Dược Hà Nội. Các em có quyn t hào v nhng n lc ca bn thân mình và hãy tri ân sâu sc đến cha m, gia đình và thy côđã nuôi dưỡng, dy d, yêu thương các em. Tuy vy, đây cũng mi ch làđim khi đầu, vì vy rt mong các em không ch quan, t mãn vi kết quđạt được ca mình.

Các em đang bước vào môi trường hc tp mi, vi nhng ni dung, hình thc hc tp mi... điu đóđòi hi các em phi xây dng cho mình phương pháp phù hp, chđộng, sáng to trong hc tp thì mi có th hoàn thành nhim v, không tt hu vàđạt kết qu như mong mun. Cuc đời sinh viên luôn là khoảng thời gianđẹp nht, nhưng cũng có nhiu khó khăn th thách, cũng như nhiu cám dđang chđợi các em phía trước.Vì vy các em phi hết sc tnh táo, chđộng sp xếp thi gian, cân bng gia hc tp, gii trí và tham gia các hot động xã hi.

Hãy đặt ra cho mình các mc tiêu lớn. Song song với việc phảihoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là học tập các em cũng đừng quên tích cựctham gia toàn din các hot động sinh viên: th thao, cng đồng, tham gia chiến dịch mùa hè xanh, rèn luyn k năng t chc, k năng sng, mở rộng các mối quan h bn bè; hãy hc tiếng Anh tht gii ngay t bây gi vìđây là chìa khóa cho s thành công và hi nhp, dành thời gian đọc những cuốn sách hay và bổ ích để bồi đắp tư duy, mở rộng tầm nhìn, hoặc đăng ký hc thêm một vài môn nhng chuyên ngành khác mà mình thích để chun bđầy đủ nht cho hành trang trước khi ra Trường.

Hy vng quãng thời gian gắn bó với ngôi trường Đại hc Dược Hà Ni thân yêu này s là nhng năm tháng đẹp nht, đáng nh nht ca các em, hãy cùng nhau c gng n lc trong hc tp, rèn luyn, và cùng tri nghim khó khăn th thách để t khng định bn thân, để tr thành mt sinh viên năng động, sáng to và hi nhp, một công dân toàn cầu thế hệ mới.

Năm hc 2021-2022 bt đầu khi dch bnh Covid-19 vn chưa hoàn toàn được khng chế, nhng khó khăn, th thách vn còn đó, nhưng bng tt c s n lc, quyết tâm, ca thy trò Nhà trường, s quan tâm sát sao ca gia đình cùng s giúp đỡ, h tr ca các cp, các ngành và t chc đoàn th, tôi tin rng chúng ta s li tiếp tc gt hái thêm nhiu thành công và thng li mi.

Vi nim tinđó, tôi xin tuyên b Khai ging năm hc 2021-2022.

Xin kính chúc quý đại biu,các thy, cô, quý ph huynhvà các em sinh viên di dào sc khe,bình an, đạt nhiu thng li trong công tác, ging dy và hc tp.

TRÂN TRNG CM ƠN!​


ẢNH 1.jpg

  Một số hình ảnh Lễ khai giảng trực tuyến tại giảng đường 12


ẢNH 2.jpg

ẢNH 3.jpg
 GS.TS 
Nguyễn Hải Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội

đọc Diễn văn tại buổi Lễ khai giảng
ẢNH 1.2.jpg
GS.TS. Nguyn Thanh Bình, Bí thưĐU, Chủ tịch HĐT phát biểu
ẢNH 6.jpg
PGS.TS Nguyễn Thái An -Trưởng phòng QLSV công bố các QĐ khen thưởng

ẢNH 4.jpg

 Th.S Ngô Xuân Hoàng- giảng viên BM Hóa hữu cơ đại diện cho viên chức,

người lao động phát biểu


ẢNH 5.jpg

Sinh viên Hoàng Xuân Quỳnh-Lớp trưởng A1K76 - Đại diện tân sinh viên phát biểu cảm tưởng


ẢNH 7.jpg

GS.TS. Nguyn Thanh Bình, Bí thưĐU, Chủ tịch HĐT trao phần thưởng
cho Thủ khoa tốt nghiệp năm 2021- Đỗ Thị Thu Hằng -Lớp N1K71


ẢNH 8.jpg

GS.TS Nguyễn Hải Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Dược HN

trao phần thưởng cho thủ khoa đầu vào

ngành Hóa dược- Đào Duy Quí -Lớp H1K2​


21-10-2021

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL