Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng

Ngày 8/12/2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội cùng với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tổ chức hội nghị cán bộ Nhà trường lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng.

Thành phần tham gia lấy phiếu tín nhiệm gồm Đảng ủy, Ban giám Hiệu, Thường vụ BCH Công đoàn, Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng, Phụ trách, Phó trưởng phòng, ban, bộ môn, Trung tâm và đơn vị tương đương trực thuộc Trường, đảng viên, cán bộ viên chức có trình độ đại học, xếp nghạch chuyên viên và tương đương trở lên.

Căn cứ vào tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành của Nhà nước, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội nhất trí đề nghị Ban Cán sự Bộ Y tể, bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Sau đại học giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng và bổ nhiệm lại hai Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Thái Nguyễn Hùng Thu, PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa thời hạn đảm nhiệm chức vụ là 5 năm.
Đồng chí Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự Bộ Y Tế, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ trực tiếp điều hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. PGS.TS Lê Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, điều hành quy trình bổ nhiệm lại. Các bước tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan, dân chủ.


Một số hình ảnh tại buổi lễ


ThS Lê Phan Tuấn, Ban tổ chức điều hành hội nghị CBVC Nhà trường lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng


Đ/c Phạm Văn Tác ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế phổ biến các bước tiến hành lấy phiếu tín nhiệm


PGS.TS Thái Nguyễn Hùng Thu, Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong (nhiệm kỳ 2007 - 2011)


 PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong (nhiệm kỳ 2007 - 2011)

DS. Đỗ Hưng Vượng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ phổ biến quy trình lấy phiếu tín nhiệm


Cán bộ viên chức Nhà trường tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng


18-01-2016

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL