Kỳ họp lần thứ XVI, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (23/06/2022

2Ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại Phòng Hội thảo 1, Hội đồng trường Trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp kỳ họp thứ XVI. Thành phần tham dự gồm có các thành viên Hội đồng Trường, chủ trì phiên họp: GS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng Trường; Thư ký Hội đồng Trường​: PGS. TS. Văn Thị Mỹ Huệ.​​​

Nội dung chính kì họp lần thứ XVI Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: 

1.Kiện toàn chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội
2.Thông qua đề xuất của Ban Giám hiệu về sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức hoạt động Trường

3.Thông qua Phương án sử dụng cơ sở làm việc của các Khoa, Phòng sau sắp xếp của Trường Đại học Dược Hà Nội​


Một số hình ảnh kỳ họp lần thứ XV​​​I

1.z3514152341028_ba46666f4d5dd6a62a189c86a7696a52.jpg
22.z3514152498346_965d12246763d23d74a5cb774f6a77b1.jpg
33.z3514152418210_fc3250e638effeae4fb5da7f106275e9.jpg24-06-2022

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL