Khai giảng Lớp tập huấn Quản trị đại học cho các viên chức quản lý các đơn vị, và các viên chức trong diện quy hoạch

Sáng ngày 15 tháng 7 tại phòng Hội đồng, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức khai giảng Lớp tập huấn “Quản trị đại học” cho các viên chức quản lý các đơn vị, và các viên chức trong diện quy hoạch. Tham gia giảng dạy Lớp tâp huấn có GS.TS Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Trần Văn Ơn- Giảng viên cao cấp BM thực vật cùng với 120 viên chức tham dự.​  ​

Mục tiêu của Lớp tập huấn nhằm làm cho các viên chức quản lý hiểu rõ:
1-Công tác Quản trị đại học là gì? Nội dung do GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đảm nhiệm trình bày. 
2-Kế hoạch đào tạo nhà quản lý cấp trung Trường ĐH Dược HN do PGS.TS Trần Văn Ơn – giảng viên cao cấp trình bày. 
Nội dung cơ bản: 
+ Trình bày/ thuyết trình chiến lược hoạt động trong giai đoạn 2020 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của HUP, bao gồm hiện trạng, định vị của trường, chiến lược hoạt động, mục tiêu chính và giải pháp (bao gồm: Mục tiêu, cung ứng sản phẩm và dịch vụ, mục tiêu đầu vào, mục tiêu phát triển tổ chức, mục tiêu liên kết, mục tiêu khoa học công nghệ và mục tiêu nhân lực);
+Xác định và xây dựng được tổ hợp tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của đơn vị mình;
+ Xây dựng các chiến lược hợp phần của đơn vị dựa trên chiến lược của HUP;
+ Xây dựng BSC và KPI của đơn vị;
+Ứng dụng được các kĩ năng quản trị trong hoạt động quản trị hàng ngày của đơn vị.
Sau khi tham gia khóa tập huấn này, các viên chức quản lý Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ học hỏi được những kĩ năng cơ bản của công tác quản lý đồng thời hoạch định được chiến lược phát triển đơn vị trong tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường.

Một số hình ảnh Lớp tập huấn

IMG_1127.JPG
IMG_1131.JPG
IMG_1124.JPG


16-07-2020

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL