Kết quả tốt nghiệp Dược sỹ năm 2012

Ngày 11/06/2011, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét công nhận tốt nghiệp đại học ngành Dược cho các Khóa 62 hệ chính quy, Khóa 43 hệ liên thông và khóa 5 hệ bằng hai.

Năm học 2011- 2012 có 715 sinh viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp trong đó có 10 sinh viên đạt loại giỏi, 263 sinh viên đạt loại khá, 346 sinh viên đạt trung bình khá, 96 sinh viên đạt trung bình. Ngày 12/06/2012 PGS.TS Thái Nguyễn Hùng Thu, Phó Hiệu trưởng đã ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học ngành Dược cho 715 sinh viên Khóa 62 hệ chính quy, Khóa 43 hệ liên thông, khóa 5 hệ bằng hai và 1 sinh viên của hệ cử tuyển. Dự kiến lễ trao bằng Dược sĩ đại học được tổ chức vào ngày 25/06/2012. 


18-01-2016

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL