HỘI THẢO CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – 09/12/2022

Theo Quyết định số 4018/QĐ-BYT ngày 18/09/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Dược Hà Nội được Bộ Y tế phân công là đầu mối xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo ngành Dược trình độ đại học.

Với mục tiêu lấy ý kiến góp ý về quy trình xây dựng và dự thảo Chuẩn chương trình đào tạo, ngày 09/12/2022, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức “Hội thảo xây dựng Chuẩn Chương trình đào tạo ngành Dược trình độ đại học” với sự có mặt của gần 90 đại biểu tham dự trực tiếp và khoảng 230 đại biểu tham gia trực tuyến. Hội thảo vinh dự được đón tiếp đại biểu đến từ Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội nghề, các cơ sở giáo dục đào tạo Dược bậc đại học trong cả nước, các cơ sở tham gia đào tạo thực hành, các cơ sở tuyển dụng lao động cùng đại diện các ban chuyên trách, hội đồng xây dựng chương trình đào tạo và các cán bộ quản lý của Trường Đại học Dược Hà Nội. Chủ tọa điều hành Hội thảo là: GS. TS. Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội và GS. TS. Trần Thành Đạo, Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Hồ Chí Minh.  

Hội thảo được tổ chức với 6 bài trình bày đến từ các cơ sở giáo dục (CSGD) công lập và ngoài công lập chia sẻ về thực trạng và mức độ đáp ứng chuẩn năng lực dược sĩ Việt Nam của chương trình đào tạo (CTĐT), những khó khăn thuận lợi và định hướng phát triển chương trình đào tạo của các CSGD này. Đại diện Hội đồng xây dựng Chuẩn chương trình, ThS. Trần Thị Lan Hương, Tổ trưởng Tổ thư ký Hội đồng xây dựng Chuẩn CTDT, Trưởng Bộ phận đào tạo đại học phòng Quản lý Đào tạo và TS. Đỗ Xuân Thắng, Trưởng phòng Cơ sở Vật chất và Vật tư Trang thiết bị của Trường Đại học Dược Hà Nội đã có 02 bài trình bày giới thiệu về: (i) Báo cáo quá trình xây dựng và dự thảo Chuẩn chương trình đào tạo ngành Dược trình độ đại học; (ii) Dự thảo CSVC và đội ngũ nhân lực tối thiểu để đảm bảo chất lượng trong triển khai chuẩn Chương trình đào tạo ngành dược bậc đại học đáp ứng chuẩn.

Hội thảo đã được thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý thiết thực, đa số đại biểu tham dự đồng thuận việc xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo là rất cần thiết để các CSGD có căn cứ trong tổ chức thực hiện, bao gồm các yêu cầu tối thiểu đối với cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực để đảm bảo chất lượng trong triển khai Chuẩn chương trình đào tạo. TS. Trịnh Văn Hùng, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, thay mặt Cục KHCN-ĐT, Bộ Y tế đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo ngành Dược trình độ đại học của Trường Đại học Dược Hà Nội trong một thời gian ngắn đã hoàn thành ¾ chặng đường của quy trình xây dựng Chuẩn CTĐT theo quy định của Pháp luật Việt Nam với rất nhiều sản phẩm có chất lượng. Ông Hùng cũng khẳng định Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong xây dựng, chuẩn hóa chương trình cùng quản lý chất lượng làm cơ sở cho các CSGD trong xây dựng và chuẩn hóa CTĐT; và đề nghị các Trường, các đơn vị tham dự Hội thảo chia sẻ, đóng góp ý kiến để dự thảo được hoàn thiện đảm bảo hội nhập, phù hợp với thực trạng ngành Dược và hệ thống đào tạo của Việt Nam.

Thay mặt Hội đồng xây dựng Chuẩn CTĐT, PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng xây dựng Chuẩn CTĐT của Trường Đại học Dược Hà Nội đã trả lời, làm rõ các ý kiến, câu hỏi nêu tại Hội thảo về dự thảo Chuẩn CTĐT cùng mối quan hệ tương hỗ giữa vị trí việc làm, chuẩn năng lực Dược sĩ Việt Nam và Chuẩn CTĐT. Giải đáp của PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải đã nhận được sự nhất trí của các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

GS.TS. Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, đại diện Ban Chủ tọa, sau khi nghe ý kiến và sự đồng thuận của các đại biểu tham dự đã kết luận như sau: (i) Về cơ bản Hội thảo đồng thuận với dự thảo Chuẩn chương trình Đào tạo; (ii) Thống nhất một số nội dung chính của Chuẩn CTĐT: về thời gian đào tạo (5 năm), về khối lượng tối thiểu CTĐT (152 tín chỉ) trong đó giáo dục đại cương không quá 25%, về yêu cầu đối với tiếng Anh và tỷ lệ % quy định về thực hành nghề nghiệp. Đối với ý kiến về việc xây dựng Chuẩn CTĐT tương đương bậc 7, GS. Nguyễn Hải Nam cho rằng cần được xem xét, nghiên cứu và có lộ trình để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và phù hợp với cấu trúc hệ thống đào tạo ngành Dược cùng kết cấu chương trình.

Hội thảo kết thúc cùng với sự đồng thuận nhất trí cao của các đại biểu tham dự và sự cam kết phối kết hợp của các bên liên quan trong đổi mới chương trình đào tạo ngành Dược trình độ đại học với mong muốn từng bước hội nhập về giáo dục và hành nghề trong lĩnh vực Dược tại Việt Nam.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO

GS. TS. Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội Khai mạc Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Tú Anh, Phó văn phòng khoa dược, Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh (Báo cáo viên)

TS. Hồ Hoàng Nhân, Phó trưởng Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược Huế (Báo cáo viên)

PGS. TS. Dương Thị Ly Hương, Phó Trưởng khoa Dược, Trường ĐH Phenikaa

(báo cáo viên)

TS. Trịnh Văn Hùng, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế,

thay mặt Cục KHCN-ĐT, Bộ Y tế đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng xây dựng

Chuẩn chương trình đào tạo ngành Dược trình độ đại học của Trường Đại học Dược Hà Nội

ThS. Trần Thị Lan Hương, Tổ trưởng Tổ thư ký Hội đồng xây dựng Chuẩn CTDT,

Trưởng Bộ phận đào tạo đại học phòng Quản lý Đào tạo trình bày giới thiệu về: (i)

Báo cáo quá trình xây dựng và dự thảo Chuẩn chương trình đào tạo ngành Dược trình độ đại học

TS. Đỗ Xuân Thắng, Trưởng phòng Cơ sở Vật chất và Vật tư Trang thiết bị của Trường Đại học Dược Hà Nội

trình bày về Dự thảo CSVC và đội ngũ nhân lực tối thiểu để đảm bảo chất lượng trong

triển khai chuẩn Chương trình đào tạo ngành dược bậc đại học đáp ứng chuẩn.

TS Nguyễn Thế Hiển, CVC Cục KHCN & ĐT - Bộ y tế phát biểu ý kiến

PGS.Ts Phan Tuý, Trưởng khoa Dược, Trường ĐH Hoà Bình phát biểu ý kiến

PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng xây dựng Chuẩn CTĐT

của Trường Đại học Dược Hà Nội đã trả lời, làm rõ các ý kiến, câu hỏi nêu tại Hội thảo về dự thảo

PGS.TS Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Huế phát biểu ý kiến

Ts. Nguyễn Phương Hiền- CV Vụ GD ĐH - Bộ giáo dục phát biểu ý kiến

GS.TS. Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, đại diện Ban Chủ tọa,  kết luận


13-12-2022

360 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL