Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2013

​Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2013

BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘIĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2013
BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2013
KHỐI A
Tổng chỉ tiêu được giao: 400, gồm thí sinh trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, thí sinh từ dự bị đại học, cử tuyển, sinh viên nước ngoài.
Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013 như sau:
Khu vực
Đối tượng
KV3
KV2
KV2-NT
KV1
Cộng
HSPT
Điểm trúng tuyển
27,0
26,5
26,0
25,5
Số người đạt ĐTT
27
84
168
44
323
ƯT2
Điểm trúng tuyển
26,0
25,5
25,0
24,5
Số người đạt ĐTT
0
5
7
0
12
ƯT1
Điểm trúng tuyển
25,0
24,5
24,0
23,5
Số người đạt ĐTT
1
4
1
10
16
Tổng số người
đạt điểm trúng tuyển
28
93
176
54
351
Ghi chú:
- Tại các khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: học sinh phổ thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1).
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0.5 điểm.
CHỦ TỊCH HĐTSĐH 2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


18-01-2016

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL