ĐẨY MẠNH HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VÀ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC HỘI NHẬP CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Với tầm nhìn của Trường Đại học Dược Hà Nội “Đến năm 2030, Trường Đại học Dược Hà Nội là đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu kết hợp với thực hành nghề nghiệp, bước đầu là đại học đổi mới sáng tạo; là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học, nuôi dưỡng và hỗ trợ khởi nghiệp có uy tín, cung cấp cho người học môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt nhất, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu. Đến năm 2045, Trường là đại học đổi mới sáng tạo”, trong nhiều năm qua, Nhà trường đã luôn đẩy mạnh và tăng cường hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên để nâng cao năng lực hội nhập của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động quốc tế.

Bên lề của Hội nghị Khoa học Dược AFPS, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tăng cường trao đổi với hợp tác song phương, đa phương với các đối tác đến từ các viện nghiên cứu và trường đại học từ nhiều nước trên thế giới, như: Đoàn Đại học Sydney, Úc (Do GS. TS. Andrew Mclachlan, Trưởng khoa Dược là Trưởng đoàn); Đoàn Đại học Griffith, Úc (do GS. TS. Dukie Làm Trưởng đoàn); Đoàn Đại học Yeungnam, Hàn Quốc (do GS. TS Jong Oh Kim làm Trưởng đoàn); Đoàn ĐH Quốc phòng Indonesia, Indonnesia (do GS. TS. Yahdiana Harahap làm Trưởng đoàn); Đoàn ĐH Thanh Hoa, Đài loan, Trung Quốc (do GS. TS Chih-Kuang Yeh làm Trưởng đoàn); Đoàn Đại học Quốc gia Singapore, Singapore (do GS. TS Christina làm Trưởng đoàn); Đoàn Đại học Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc; Đoàn Công ty TNHH Novatis; Đoàn Đại học Quốc gia Campuchia,….Nhà trường đã tổ chức tiếp đón và trao đổi hợp tác với các bên giai đoạn từ ngày 06-10/11/2023.

Hội nghị Khoa học Dược AFPS và các sự kiện bên lề đã thực sự là điểm đến trong tạo sự đồng thuận và tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến trong hợp tác song phương và đa phương. Bên cạnh các chia sẻ và trao đổi trong hợp tác nghiên cứu khoa học như đồng hướng dẫn, đồng công bố, phối kết hợp trong thành lập các lab nghiên cứu chung và triển khai các đề nghiên cứu, các bên còn trao đổi và đồng thuận trong trao đổi giảng viên, sinh viên, đặc biệt ưu tiên các chương trình trao đổi internship với thời hạn 3 tháng trong nghiên cứu khoa học tại các lab, trung tâm, viện nghiên cứu và thực tập nghề nghiệp tại các bệnh viện (dược bệnh viện) tại các nước.

Sản phẩm đầu ra của các chương trình trao đổi sẽ góp phần kiểm chứng cho chương trình đào tạo ngành dược của Việt Nam nói chung và Trường Đại học Dược Hà Nội nói riêng trong hòa nhập chương trình đào tạo với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là cơ hội và cũng là thách thức đối với sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội, các bạn sinh viên sẽ cần phải trang bị và tích lũy cho bản thân không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả kiến thức xã hội và các kỹ năng, đặc biệt trong thực hành dược, thực hành lâm sàng.

Hội nghị và các sự kiện bên lề đã kết thúc với những cam kết mạnh mẽ và sự đồng thuận của các bên trong hướng đến một môi trường giáo dục bền vững và hội nhập, một mạng lưới và liên minh trong nâng cao chất lượng đào tạo dược, một môi trường thực hành dược và hành nghề dược chuyên nghiệp và đạt tiêu chuẩn quốc tế.


16-11-2023

167 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL