Công bố và trao quyết định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị

Ngày 12/3 và ngày 26/ 3/2013, Hiệu trưởng đã ký Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thanh Bình Phó Hiệu trưởng, thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Sau đại học để kiêm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản lý và Kinh tế dược, PGS.TS Nguyễn Song Hà, thôi giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản lý và Kinh tế dược để giữ chức vụ Trưởng phòng Sau đại học và bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thái An, Phụ trách phòng Quản lý sinh viên, giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý sinh viên, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Sáng 01/04/2013, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức công bố các Quyết định của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm cán bộ nêu trên. PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì hội nghị. Tới dự, còn có PGS.TS Thái Nguyễn Hùng Thu, Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn, ThS Thân Thị Kiều My, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường, đại diện các phòng chức năng và cán bộ viên chức các phòng: Sau đại học, Quản lý sinh viên và bộ môn Quản lý & Kinh tế dược.
DSCKI Đỗ Hưng Vượng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thừa ủy quyền Hiệu trưởng công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ của Hiệu trưởng đối với PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, PGS.TS Nguyễn Song Hà và PGS.TS Nguyễn Thái An.
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Phát biểu tại hội nghịPGS.TS Nguyễn Đăng Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm các cán bộ được bổ nhiệm, trong thời gian qua các đồng chí có nhiều cố gắng phấn đấu vì sự phát triển của Nhà trường, có phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học; có năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc; có uy tín với bộ môn, đơn vị và Nhà trường. PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa mong muốn, trên cương vị công tác mới các đồng chí tiếp tục phát huy những ưu điểm đã có, nhanh chóng tìm hiểu, nắm vững nội dung công việc mới, xây dựng được mối đoàn kết nhất trí trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới, PGS.TS Nguyễn Song Hà bày tỏ niềm xúc động và vinh dự được Đảng ủy, Ban Giám hiệu bổ nhiệm chức vụ mới và nêu rõ, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao phó. Để xứng đáng với niềm tin đó, các cán bộ được bổ nhiệm xin hứa ra sức phấn đấu, gương mẫu, rèn luyện về mọi mặt, và mong muốn lãnh đạo cùng cán bộ viên chức nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các đồngchí hoàn thành tốt nhiệm được giao.
Một số hình ảnh trong buổi lễ

DSCKI Đỗ Hưng Vượng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thừa ủy quyền Hiệu trưởng công bố các Quyết định bổ nhiệm
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiêu trưởng trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng cán bộ được bổ nhiệm
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiêu trưởng phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm
PGS.TS Nguyễn Song Hà, thay mặt cán bộ được bổ nhiệm phát biểu tại hội nghị.
 PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu chúc mừng cán bộ được bổ nhiệm.
Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh với cán bộ Phòng Sau Đại học
Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh với cán bộ phòng Quản lý sinh viên
Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh với cán bộ bộ môn Quản lý & Kinh tế dược.


18-01-2016

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL