Công bố và trao quyết định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị

​Thực hiện nghị quyết số 11 NQ/ĐU ngày 19/04/2012 của Đảng ủy Nhà trường về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị.

​Ngày 18/5/2012 đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn Nhà trường và phòng Tổ chức cán bộ đã đến các đơn vị công bố quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và giao quyền phụ trách bộ môn.
Có bốn cán bộ được bổ nhiệm và giao quyền phụ trách đợt này trong đó một cán bộ được bổ nhiệm trưởng bộ môn là PGS.TS Phùng Hòa Bình, Bộ môn Dược học cổ truyền; hai cán bộ được bổ nhiệm phó trưởng bộ môn là ThS Trần Trịnh Công, Bộ môn Vi sinh - sinh học và CN Đoàn Hồng Mạnh, Bộ môn giáo dục quốc phòng; một cán bộ được giao quyền phụ trách Bộ môn là TS Nguyễn Thị Song Hà, Phó trưởng Bộ môn Quản lý và kinh tế dược.
Một số hình ảnh trong buổi công bố
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách, quản lý Nhà trường tặng hoa chúc mừng PGS.TS Phùng Hòa Bình được bổ nhiệm trưởng bộ môn DHCT
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách, quản lý Nhà trường cùng đại diện Công đoàn, phòng TCCB chụp ảnh với bộ môn Dược học cổ truyền
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách, quản lý Nhà trường trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ThS Trần Trịnh Công được bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Vi sinh - Sinh học
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách, quản lý Nhà trường phát biểu giao nhiệm vụ cho ThS Trần Trịnh Công
Đồng chí Đỗ Hưng Vượng, Trưởng phòng TCCB công bố quyết định bổ nhiệm phó trưởng bộ môn Giáo dục quốc phòng cho CN Đoàn Hồng Mạnh
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách, quản lý Nhà trường phát biểu giao nhiệm vụ cho CN Đoàn Hồng Mạnh và BM Giáo dục quốc phòng
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách, quản lý Nhà trường tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Thị Song Hà được giao quyền phụ trách Bộ môn Quản lý và Kinh tế dược
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách, quản lý Nhà trường cùng đại diện Công đoàn, phòng TCCB chụp ảnh với bộ môn Quản lý và kinh tế dược


18-01-2016

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL