Buổi họp cán bộ lớp học kỳ I, năm học 2015-2016

Ngày 01/10/2015, Nhà trường đã tổ chức họp cán bộ lớp học kỳ I, năm học 2015-2016 nhằm nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên trong thời gian vừa qua và thu nhận các ý kiến đóng góp về các mặt học tập, giảng dạy, hoạt động trong Trường. Chủ tọa cuộc họp là GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và có mặt của đại diện các phòng Quản lý sinh viên, Đào tạo, Khảo thí và kiểm định chất lượng, Quản trị, Công nghệ thông tin, Thư viện, Khu nội trú, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên cùng toàn thể đại diện của 48 lớp sinh viên tại Trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt.
20151001_120156[1].jpg
20151001_120207[1].jpg
27-03-2019

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL