Thông báo hòm thư theo tền miền @hup.edu.vn của sinh viên K67 và cao đẳng khóa 3

​Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Hướng dấn sử dụng và cách thay đổi password hòm thư, truy cập vào website trường -> Tổ chức hành chính -> Phòng công nghệ thông tin -> Hướng dẫn về CNTT -> Hướng dẫn sử dụng hòm thư theo tên miền @hup.edu.vn trên Outlook.
K67_A1.xlsK67_A1.xls
K67_A2.xlsK67_A2.xls
K67_A3.xlsK67_A3.xls
K67_A4.xlsK67_A4.xls
K67_A5.xlsK67_A5.xls
K67_A6.xlsK67_A6.xls
K67_A7.xlsK67_A7.xls
CD K3_D1.xlsCD K3_D1.xls
CD K3_D2.xlsCD K3_D2.xls


16-10-2012

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL