Các quy định liên quan đến sinh viên

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm:

320 QĐ-DHN Ban hành Quy định công tác sinh viên Trường ĐH Dược HN.pdf
321 QĐ-DHN Ban hành Quy định đánh giá KQ rèn luyện của sinh viên Trường ĐH Dược HN.pdf
719QĐ-DHN Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Dược Hà Nội.pdf
894 QĐ-DHN Ban hành Quy định về công tác sinh viên nội trú ngoại trú Trường ĐH Dược HN.pdf


12-12-2022

446 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL