Thi tuyển sinh năm học 2012 - 2013

​Kỳ thi tuyển sinh năm học 2012 - 2013 có 4759 hồ sơ đăng ký tham dự tuyển sinh vào Trường đại học Dược Hà Nội.

Hệ chính quy có 3984 hồ sơ; hệ liên thông có 658 hồ sơ; hệ văn bằng hai có 117 hồ sơ. Nhà trường tổ chức 11 điểm với 154 phòng thi (6 điểm thi ở Hà Nội, 1 điểm thi ở Đại học Vinh, 1 điểm thi ở đại học Quy nhơn 1 điểm thi Hải phòng, 1 điểm thi ở Đà Nằng và 1 điểm thi tại thành phố Hồ chí Minh. tỷ lệ thí sinh dự thi hệ chính quy đạt 62,19%, tỷ lệ thí sinh dự thi hệ liên thông đạt 89,36%, tỷ lệ thí sinh dự thi bằng hai đạt 59,07%. Đã thành nền nếp công tác tổ chức cho kỳ thi tuyển sinh được lãnh đạo nhà trường quan tâm chỉ đạo sát sao, cán bộ tham gia tuyển sinh được tập huấn, hướng dẫn tỷ mỷ, cụ thể. 100% cán bộ tham gia tuyển sinh chấp hành nghiêm các quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 Kỳ thi tuyển sinh năm học 2012 - 2013 có 17 thí sinh bị xử lý kỷ luật (15 thí sinh bị đình chỉ lý do sử dụng tài liệu trong phòng thi 02 thí sinh bị khiển trách lý do trao đổi trong phòng thi), trong 17 thí sinh bị xử lý kỷ luật có 16 thí sinh thuộc hệ liên thông, 1 thí sinh thuộc hệ văn bằng hai.
Một số hình ảnh trong kỳ thi tuyển sinh
Cán bộ coi thi làm thủ tục cho sinh viên đến đăng ký dự thi
 Thí sinh nghe phổ biến quy chế phòng thi


01-08-2012

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL