Lịch tuần từ 20/01/2020 đến 25/01/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ từ: 20/01/2020 đến 25/01/2020

Trực Giám hiệu: ThS. Phạm Văn Quyến

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Hai

20/01

- Họp với CHP (9h00 – P. Hội thảo 1), Văn phòng Dự án CSBN chuẩn bị và mời.

Ba

21/01

- Họp Hội đồng BHLĐ, BCH PCCC – CHCN (9h00 – P. Hội thảo 1), mời các thành viên dự. Đ/c Hiếu KNT chuẩn bị.

22/01

Năm

23/01

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH CANH TÝ

Sáu

24/01

Bảy

25/01

BAN GIÁM HIỆU

Ghi chú:​ 

​​ Lịch công tác tuần Từ 20-01-2020 đến 25-01-2020.pdfLịch công tác tuần Từ 20-01-2020 đến 25-01-2020.pdf


17-01-2020

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL