Lịch tuần từ 13/4/2020 đến 18/4/2020

Trực Giám hiệu: PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ từ: 13/4/2020 đến 18/4/2020

Trực Giám hiệu: PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Hai

13/4

- Đ/c Hải giảng bài trực tuyến (10h00 - 11h50).

- Họp nhóm đào tạo Dự án Bắc Ninh (14h00 – P. Hội thảo 1). Đ/c Tuyển và Đ/c Hương chuẩn bị nội dung.

Ba

14/4

- Họp về Dự án Cơ sở Bắc Ninh (9h00 – P. Hội thảo 1). VPDA chuẩn bị và mời.

- Hội nghị CBCC (Từ 14h00): Mời ĐU; BGH; Chủ tịch CĐ; Trưởng ban TTND; Trưởng/Phụ trách, phó trưởng các bộ môn, phòng, ban, Viện, Trung tâm; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ.

 Địa điểm: Tại phòng Hội thảo 1 mời BGH, CTCĐ, Trưởng ban TTND, Trưởng các phòng ĐT, SĐH, HCTH, TCKT, QLSV, CNTT. Các đại biểu khác dự họp theo hình thức online.

15/4

- Họp Hội đồng xét học bổng cho sinh viên (9h00 – P. Hội thảo 1). Mời các thành viên dự, P. QLSV chuẩn bị.

- Dự kiến họp xem xét kế hoạch hoạt động của Trường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phòng HCTH chuẩn bị và mời.

- Tập huấn Bảo vệ LVCKI online (Từ 14h00). P. SĐH và P. CNTT chuẩn bị và mời.

Địa điểm: Thành viên HĐ tại P. Hội thảo 1; Học viên tại địa phương.

- Tổ thẩm định Tài sản gắn với lịch sử Trường (tài sản đặc biệt) đi thẩm định tại các đơn vị có tài sản đặc biệt, đề nghị Trưởng/Phụ trách đơn vị có mặt. Thời gian bắt đầu từ 14h00. Đ/c Tuấn TP. HCTH thông báo cho các đơn vị có tài sản đặc biệt và mời các thành viên Tổ thẩm định (Vượng, Tuấn, Thắng, Hoàng) tham dự.

Năm

16/4

- Họp tổ chuyên gia tư vấn kỹ thuật gói thiết bị mua sắm 2020 của Viện CNDP (9h00 – P. Hội thảo 1). Đ/c Thắng- TP. VT&TTB chuẩn bị tài liệu, gửi trước cho các thành viên qua email và mời các thành viên dự.

- Họp về Chiến lược Phát triển KHCN và chế độ khuyến khích phát triển KHCN (14h00 – P. Hội thảo 1). P. QLKH chuẩn bị và mời.

Sáu

17/4

- Họp Ban chỉ đạo triển khai KPI (9h00 – P. Hội thảo 1). Mời các thành viên dự. P. HCTH chuẩn bị nội dung.

- Đ/c Hải giảng bài (16h00 – 17h50).

Bảy

18/4

BAN GIÁM HIU

Ghi chú: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, Ngành chức năng về công tác phòng chống dịch COVID-19, đề nghị toàn thể CCVC-NLĐ, học viên, sinh viên Nhà trường tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Mỗi cá nhân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, hạn chế tiếp xúc với các nguồn có nguy cơ cao lây nhiễm. Thường xuyên theo dõi nắm bắt, cập nhật kịp thời diễn biến của dịch COVID-19 để có biện pháp phòng, chống phù hợp.​

​​ Lịch công tác tuần từ 13-4-2020 đến 18-4-2020.pdfLịch công tác tuần từ 13-4-2020 đến 18-4-2020.pdf


10-04-2020

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL