Kết quả thu thập thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy năm 2013

Thu thập ý kiến phản hồi từ người học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thu thập thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên cũng như về môn học/học phần (gọi chung là học phần) là tiêu chí trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học và đã được thực hiện từ năm học 2011-2012 tại Trường đại học Dược Hà Nội. Năm 2013, nhà trường tiếp tục triển khai hoạt động thu thập thông tin phản hồi từ người học về môn học/học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên. Kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thu thập thông tin phản hồi về 18 học phần được giảng dạy học kỳ II, năm học 2012-2013 cho thấy, người học hài lòng với các tiêu chí liên quan đến việc phổ biến mục tiêu, nội dung học phần, cách thức kiểm tra đánh giá, phân bố chương trình giảng dạy học phần từ mức “khá” trở lên đối với 17/18 học phần (94,4%). Đặc biệt, tiêu chí “Quá trình kiểm tra đánh giá khách quan công bằng"được phản hồi ở mức độ “khá” và “tốt” đối với 100% các học phần được khảo sát, có 17/18 học phần được phản hồi từ  mức "khá" trở lên với tiêu chí "Chương trình học của học phần được bố trí, sắp xếp hợp lý". Tuy nhiên, vẫn còn 7/18 (38,9%) học phần khảo sát được phản hồi ở mức “trung bình” đối với tiêu chí "Phương pháp đánh giá giúp phát triển khả năng tư duy, phân tích của người học". Trong 11 học phần có nội dung thực hành được khảo sát, người học hài lòng với 100% các tiêu chí được hỏi có liên quan như nội dung thực hành, cách thức lượng giá bài thực hành, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ thực hành, phần lớn các học phần được phản hồi tốt ở tiêu chí "Phòng thực hành được trang bị đủ các trang thiết bị, nguyên liệu, tài liệu cần thiết" ... Một số học phần được người học đánh giá ở mức độ “tốt” ở hầu hết tiêu chí phản hồi như: Giải phẫu sinh lý (22/22 tiêu chí), Bào chế và sinh dược học 2 (20/22 tiêu chí) và Hóa dược (19/22 tiêu chí).
Kết quả thu thập phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của 24 giảng viên cho thấy, hầu hết tiêu chí khảo sát đều được phản hồi ở mức "tốt" và "khá" (trên 80%). Có 12/21 tiêu chí được phản hồi ở mức "tốt" và "khá" ở tất cả các bài giảng, trong đó có một số tiêu chí được phản hồi ở mức tốt ở hầu hết các bài giảng, như "Giảng viên có tác phong sư phạm đúng mực" và "Giảng viên nhiệt tình, tận tâm tôn trọng người học". Bên cạnh đó, vẫn còn một số tiêu chí chưa được người học thực sự hài lòng. Hai tiêu chí "Phương pháp giảng dạy kích thích người học nhận xét và sáng tạo" và "giảng viên đưa ra được các câu hỏi phù hợp, tích cực hóa không khí học tập" còn được đánh giá ở mức "trung bình" đối với 5/24 (21%) và 4/24 (17%) bài giảng được khảo sát. Kết quả này đã có sự cải thiện so với cuộc khảo sát trước đó (tỷ lệ tương ứng thu được ở cuộc khảo sát học kỳ II năm học 2012-2013 là 25,0% và 21,7% ) tuy nhiên chưa thực sự đáng kể.
So sánh với các cuộc khảo sát được thực hiện trước đây, nhìn chung các tiêu chí khảo sát đối học phần cũng như hoạt động giảng dạy của giảng viên đều được phản hồi ở mức độ cao hơn. Điều này chứng tỏ tính hiệu quả của hoạt động thu thập thông tin phản hồi từ người học trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG


27-03-2014

46 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL