Hôi thảo "Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo dược đáp ứng chuẩn năng lực dược sĩ Việt Nam"

IMG_1259.JPG
IMG_1267.JPG

IMG_1282.JPG
IMG_1269.JPG

IMG_1276.JPG


IMG_1277.JPG

IMG_1280.JPG

IMG_1289.JPG29-03-2022

60 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL