Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XIX

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ lần thứ XIX nhằm đánh giá phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, học viên và sinh viên, qua đó lựa chọn các báo cáo xuất sắc tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các Trường Đại học Y Dược Toàn quốc lần thứ XIX sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2018 tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu​​​​​​. ​Nội dung tin tức: Xem tại đây


28-03-2019

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL