Đăng ký tham gia Giải thưởng Mahidol Thái Lan

​Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được công văn số 2816/BYT-QT ngày 18/5/2018 của Bộ Y tế về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Mahidol Thái Lan.

​Nhà trường trân trọng thông báo các cá nhân/đơn vị có thành tích hoặc đóng góp xuất sắc về y tế (trong lĩnh vực y tế và y tế công cộng) đăng ký tham gia giải thưởng Mahidol. Thông tin chi tiết xem tại website www.princemahidolaward.org.
Đăng ký gửi về phòng Quản lý khoa học theo địa chỉ email p.qlkh@hup.edu.vn trước ngày 29 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp trình Ban Giám hiệu.

​​ 532 (2816 BYT-QT) Đăng ký tham gia Giải thưởng Mahidol Thái Lan.pdf532 (2816 BYT-QT) Đăng ký tham gia Giải thưởng Mahidol Thái Lan.pdf


22-05-2018

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL