Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế năm 2016

Trong năm 2016, cán bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã công bố 21 bài báo trên các tạp chí quốc tế, với 20 bài đăng trên các tạp chí có trong danh mục ISI (Institute for Scientific Information), chỉ số IF (Impact Factor) trung bình là 2,2, trong đó có 5 bài với chỉ số IF lớn hơn 3 và 6 bài với chỉ số IF lớn 2. Số các bài báo công bố tập trung vào 5 chuyên ngành trong tổng số 7 chuyên ngành, trong đó có 6 bài thuộc chuyên ngành Hóa dược (chiếm 28,6%), 6 bài thuộc chuyên ngành Công nghiệp dược và Bào chế thuốc (chiếm 28,6%), 3 bài thuộc chuyên ngành Dược lý-Dược lâm sàng (chiếm 14,3%), 3 bài thuộc chuyên ngành Dược liệu-Dược truyền (chiếm 14,3%), 3 bài thuộc chuyên ngành Tổ chức quản lý dược (chiếm 14,3%). Đặc biệt 3 bài báo có tác giả chính là các giảng viên của Trường.


28-12-2017

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL