Báo cáo khoa học: Ứng dụng phổ khối phân giải cao UHPLC-MS xác định cấu trúc triterpene trong các dược liệu thuộc chi Gymnema và Hội đồng Gynostemma

Trong nghiên cứu và phát triển các thuốc và sản phẩm thiên nhiên từ dược liệu hiện đại, yêu cầu về tiêu chuẩn hóa và xây dựng hồ sơ hóa học các hoạt chất tự nhiên trong cây là cấp thiết.

Các nghiên cứu tách chiết, phân lập các thành phần hóa học trong cây cỏ theo phương thức truyền thống đòi hòi nhiều thời gian, công sức và chi phí tốn kém. Nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây dựa trên sự phát triển của Phổ khối phân giải cao cho phép việc dự đoán, xác định cấu trúc của các chất dựa trên các thông tin về khối lượng phân tử và các phân mảnh khối phổ. Nội dung trên đã được TS Phạm Hà Thanh Tùng, giảng viên bộ môn Thực vật, trình bày trong buổi sinh hoạt khoa học vào sáng ngày 16/12/2019.
Nghiên cứu lấy cảm hứng từ trò chơi xếp hình LEGO quen thuộc để xây dựng một cách tiếp cận mới. Đó là sử dụng phổ khối phân giải cao để nâng cao khả năng nhận biết và xác định một cách có định hướng cấu trúc các triterpens trong các dược liệu có thể đã được nghiên cứu kỹ và cả các dược liệu mới với dữ liệu nghiên cứu còn hạn chế. Phương pháp này cho phép xác định không chỉ là những chất đã biết mà còn là những chất mới mà cấu trúc hoàn toàn có thể dự đoán được thông qua các dữ liệu về sinh tổng hợp các hợp chất tự nhiên đặc trưng của từng dược liệu.
Cách tiếp cận mới trong báo cáo này sẽ góp phần nâng cao hiệu suất các nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên trong các dược liệu.
Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:
6e6f1a30c0d5398b60c4.jpg
4445451e9ffb66a53fea.jpg06-01-2020

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL