NCS Dương Thị Hồng Ánh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp trường

Ngày 10/11/2017, tại trường Đại học Dược Hà Nội, NCS Dương Thị Hồng Ánh đã bảo về thành công luận án tiến sỹ cấp trường chuyên ngành Công nghệ Dược phẩm và Bào Chế với đề tài "Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano nhằm tăng sinh khả dụng curcumin dùng theo đường uống"
27-11-2017

119 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL