Thông báo bài giảng về chủ đề Kháng kháng sinh của Giáo sư Ulf Rydell

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa trường Đại học Dược Hà Nội và trường Upsala - Thụy Điển, Giáo sư Ulf Rydell sẽ có bài giảng về chủ đề Kháng kháng sinh tại Đại học Dược Hà Nội

Xem chi tiết tại đây


02-03-2016

64 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL