Chương trình trao đổi ngắn hạn tại trường Đại học KANAZAWA 2014 - 2015

Thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ ứng viên nên được gửi tới trường trước

 - 22/11/ 2013: đối với chương trình C (khai giảng tháng 4) và chương trình D.

 - 28/2/ 2014 : đối với chương trình A, chương trình C (khai giảng tháng 10) và chương trình D​​.

Trường Đại học Dược Hà Nội đã nhận được thông báo của Trường Đại học Kanazawa Nhật Bản về Chương trình trao đổi ngắn hạn 2014 - 2015.
1. Thời hạn nộp hồ sơ
Hồ sơ ứng viên nên được gửi tới trường trước
- 22/11/ 2013: đối với chương trình C (khai giảng tháng 4) và chương trình D
- 28/2/ 2014 : đối với chương trình A, chương trình C (khai giảng tháng 10) và chương trình D
2. Lưu ý
- Trường nhận các hồ sơ được gửi qua bưu điện. Trong trường hợp không gửi hồ sơ kịp trước thời hạn, các ứng viên có thể gửi hồ sơ đăng ký qua fax trước thời hạn và gửi hồ sơ gốc qua đường chuyển phát sau.
- Hướng dẫn và mẫu đơn đăng ký có thể tìm thấy tại website: http://isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/
- Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, các ứng viên có thể liên hệ với Bà OGAWA Mayumi hoặc Bà BAMBA Atsuko, Phòng sinh viên Quốc tế - Văn phòng hỗ trợ các vấn đề toàn cầu, Trường Đại học Kanazawa (Tel: +81-76-264-5293, Fax: +81-76-234-4043, E-mail:st-exch@adm.kanazawa-u.ac.jp).
- Trường sẽ phát hành brochure và chương trình học cho Chương trình A 2014 – 2015 vào tháng 1. 
- Mẫu đơn đăng ký chương trình B sẽ được gửi vào cuối tháng 1/2014.
Các sinh viên quan tâm tới chương trình học bổng có thể tham khảo thêm thông tin từ website trên hoặc download các mẫu đơn đăng ký chương trình và hướng dẫn được đính kèm dưới đây.


05-03-2016

59 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL